+40753319979

Confidențialitate
 1. Dispoziții generale

Această politică de confidențialitate și cookie-uri este aplicabilă Nordis Management S.R.L., precum și oricărei companii existente sau care va exista sau face parte în orice moment în Nordis Group (denumite în continuare „noi”, „noi”, „noastre” „sau „Nordis”). Nordis va prelucra datele cu caracter personal, respectând prevederile din acest document și legislația aplicabilă în vigoare.

Politica de confidențialitate are ca scop informarea dvs. despre modul în care Nordis colectează, utilizează și dezvăluie datele personale pe care le primește de la anumite categorii de persoane, cum ar fi utilizatorii site-ului, cumpărătorii, chiriașIi, angajații și colaboratorii / partenerii contractuali Nordis, precum și ce date prelucrează, de ce și ce anume se întâmplă cu ele că urmare a desfășurării unei relații juridice cu Nordis.

Acest site https://mamaia.nordis.ro este deținut și operat de Nordis („landing-page-ul”).

 1. Scopuri, temei legal și categorii de date cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”), datele cu caracter personal pot fi prelucrate de Nordis în următoarele temeiuri (art.6) :

 1. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil.

Putem prelucra date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, datele din cărțile de identitate ale clienților sau partenerilor contractuali sau potențiali parteneri contractuali (inclusiv, dar fără a se limita la cumpărători, chiriași, furnizori, antreprenori etc.) detalii de contact, date despre proprietate și detalii bancare.

Prin intermediul acestui landing page, putem colecta, de asemenea, datele personale ale potențialilor cumpărători care ne-au solicitat o ofertă / agenți imobiliari / chiriași, precum și datele personale ale proprietarilor de terenuri, care doresc să între într-o relație contractuală cu Nordis, indiferent de natură contractuală sau de tipul proiectului (rezidențial, hotelier, spații comerciale, mixt).

Datele cu caracter personal pot fi colectate și în interesul legitim al Nordis în vederea efectuării unor activități de due diligence pentru a ne asigura de viabilitatea relației de afaceri.

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, date privind adresa ip (Internet Protocol), date comunicate de browser dvs., date de înregistrare.

Nordis poate prelucra și alte informații pe care ni le puteți transmite prin intermediul Landing Page-ului cu scopul formulării unei solicitări sau a transmiterii de date prin telefon, e-mail sau rețele sociale.

III. Cookie-uri

Utilizarea, gestionarea și mentenanță acestui site web,  implică stocarea de cookie în baza art. 6 alin. (1) literele a) și f) din Regulamentul GDPR, astfel cum a fost precizat și în secțiunea II Scopuri, temei legal și categorii de date cu caracter personal.

 1. Activități de marketing și publicitate.

Newsletter

În temeiul art. 6 alin. 1 litera a) Regulamentul GDPR putem prelucra datele dvs. pentru desfășurarea activităților de marketing și publicitate, inclusiv transmiterea de newsletter, ca urmare a abonării. Aveți posibilitatea de a renunța la primirea oricărui sau a tuturor buletinelor informative, materialelor de marketing sau promoționale și alte informații de la Nordis, urmând linkul de dezabonare sau instrucțiunile furnizate în orice comunicare pe e-mail pe care o trimitem. Colectarea consimțământului în acest scop se face în mod uzual, prin intermediul landing page-ului, prin bifarea căsuței din formularele disponibile. În cazul dezabonării de la newsletter, poate să existe un termen de până la 72 de ore în vederea procesării cererii, termen în care este posibil să primiți în continuare informări sau comunicări. Dezabonarea de la newsletter nu echivalează cu încetarea transmiterii oricăror altor comunicări.

 1. Rețele sociale

Cooperăm prin intermediul mai multor rețele, cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Vimeo, Tik Tok. În timpul în care utilizați acest serviciu, browserul dvs. se va conecta automat la rețeaua socială respectivă și vă va transmite adresa IP și alte informațîi, cum ar fi cookie-urile, dacă ați vizitat anterior platforma respectivă. Pe cât posibil, evităm acest tip de transfer de date până în momentul în care interacționați direct cu una dintre aceste platforme. Făcând clic pe simbolul corespunzător (de exemplu, sigla Instagram), indicați că doriți să comunicați cu platforma pe care ați selectat-o (în acest caz, Instagram) și sunteți de acord că informațiile despre dvs., cum ar fi adresa dvs. IP, să fie transmise către această rețea de socializare. Plug-în-ul stabilește o conexiune directă între browserul dvs. și serverele respectivelor rețele sociale. Nu avem nicio influență asupra tipului și dimensiunii datelor pe care plug-în-ul le transferă pe serverele de socializare.

 1. Drepturile dumneavoastră

Drepturile persoanelor vizate Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Mai multe informații despre drepturile dvs. și modul de exercitare le puteți regăși la următorul link https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

 1. Date de contact și responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Pentru a vă exercită drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR, puteți trimite o cerere scrisă la sediul nostru sau la adresa de e-mail dpo@nordis.

Prezenta politica privind protecția datelor cu caracter personal a fost realizată în luna iunie 2022. Modificarea sau actualizarea ei se poate produce periodic, o asemenea modificare fiind afișată pe website.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de soluționarea unei cereri privind exercitarea unui sau mai multor drepturi, menționăm că aveți dreptul să formulați o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.