+40753319979

Termeni și Condiții

Landing page-ul mamaia.nordis.ro este în proprietatea Nordis Management SRL, persoană juridică de drept român cu sediul în BUCURESTI, str. Aleea Alexandru, nr 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/20150/2008, având cod unic de inregistrare RO 24813191 și contul bancar nr. RO37CECEB00030RON1093192, deschis la CEC BANK. Prin intermediul landing page-ului se pot prelucra datele personale ale utilizatorilor, condițiile fiind disponibile în Politica privind protecția datelor personale.

Prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea website-ului vă dați acordul de acceptare a  deplină şi necondiționată a condițiilor expuse în Termenii şi Condițiile prezente și a altor Politici afișate. Dacă nu sunteți de acord, aveți dreptul de a înceta imediat utilizarea site-ului.

  1. Precizări generale

Landing page-ul mamaia.nordis.ro reprezintă un site de prezentare a proiectelor Nordis Group și colectare de leaduri (persoane interesate de achiziții imobiliare), ceea ce poate conduce la alte relații contractuale potențiale oferite de către Grupul Nordis.

Toate informațiile prezentate pe landing page au caracter informativ, iar condițiile contractuale finale (inclusiv preț de vânzare, închiriere, contractare) urmând a fi stabilite în mod direct cu reprezentanții dezvoltatorului în scris.

  1. Definiții

Utilizator – orice persoană care accesează, navighează și/sau folosește site-ul (lading page-ul) sau se abonează la newsletter.

Newsletter – canal de comunicare prin care se transmit informații, știri, noutăți cu privire la proiecte și servicii ori alte relații contractuale potențiale

Produse și servicii, relații contractuale – ofertele de vânzare sau închiriere ori de altă natură publicate pe website. Condițiile finale de achiziție vor fi stabilite doar ulterior contactarii reprezentanților companiei și vor fi documentate în scris.

Client – orice persoană fizică majoră sau persoană juridică care accesează site-ul și se adresează prin intermediul website-ului companiei

Nordis Group – Nordis Management, Nordis Architecture, Nordis Construct, Nordis Hotels, Nordis Travel, Nobileo

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al landing page-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web – reprezintă proprietatea deținătorului site-ului și a colaboratorilor săi, drepturile de proprietate intelectuală fiind protejate de lege. Niciun material de pe acest landing page nu poate fi reprodus parțial sau integral și/sau modificat fără acordul expres scris prealabil al titularului dreptului de proprietate intelectuală.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produse, servicii sau alte oferte de colaborare au titlu informativ și nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta și nici nu poate angaja răspunderea companiei în lipsa unui acord scris cu reprezentanții desemnați.

  1. Exonerarea de răspundere

Compania nu garantează că utilizarea site-ului și a serverelor pe care este găzduit acesta sau că descărcarea materialelor de pe website nu prezintă riscul de breșă de securitate sau de transmitere a altor componente informatice potențial daunătoare. Așadar, nu vă răspunde pentru eventuale daune de ordin direct sau indirect, cauzate de accesarea/vizitarea/utilizarea landing page-ului și a informațiilor de pe acesta.

Compania nu acordă niciun fel de garanție privind conținutul și folosirea landing page-ului și nu va fi responsabilă pentru neconcordanțe, indisponibilitate sau alte defecte sau lipsă de funcționare a website-ului sau a conținutului său, indifferent de cauze, cu excepția celor determinate în mod obligatoriu prin dispoziții legale specifice.

  1. Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Compania acordă un interes deosebit modului în care prelucrează datele cu caracter personal al vizitatorilor website-ului, condițiile specifice fiind disponibile în secțiunea dedicată în mod special.

  1. Fraudă

Compania a implementat și menține măsuri pentru a reduce riscul privind eroarea umană, furt sau fraudă în ceea ce privesc datele și informațiile, implementând în acest sens politici și/sau proceduri şi/sau standarde în acest sens.

  1. Limita de responsabilitate

Utilizarea prezentului site se face pe propria răspundere a utilizatorului. Landing page-ul este oferit astfel cum este disponibil, respectiv „as it is” și „as available”, fără reprezentări și garanții (spre exemplu, disponibilitate, acuratețe sau formă completă), Nordis Group limitându-și răspunderea față de oricare și toate cele mai sus menționate, în sensul în care nu va fi responsabil față de utilizatori sau față de alte terțe părți pentru vreun prejudiciu suferit că rezultat al oricărui eveniment și pentru nici un fel de prejudiciu suferit de utilizator că rezultat al oricărei defecțiuni operaționale, modificări sau retrageri a site-ului. În consecință, conținutul landing page-ului este disponibil fără garanții, exprese sau implicite inclusiv dar fără a se limita acuratețea, actualitatea și/sau integralitatea informațiilor furnizate.

  1. Legea aplicabilă

Termenii și Condițiile prezente și utilizarea prezentului site sunt guvernate de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condițiile prezente, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate, compania fiind notificată în acest sens la sediul declarat. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

  1. Date de contact

Orice solicitare cu privire la exercitarea drepturilor ce derivă din utilizarea website-ului va fi transmisă la dpo@nordis.ro sau în format letric la sediul declarat.